Over de Stur

De STUR bestaat uit een groep actieve en betrokken bewoners uit de binnenstad van Rhenen. Zij vertegenwoordigd dus het perspectief van bewoners. Maar houdt rekening met de belangen die er zijn voor mensen, gemeente en ondernemers.

Welke doelen heeft de STUR?
De STUR wil een ‘gezonde’ haven die:

 1. de leefbaarheid van de binnenstad verbetert (geen overlast, minder parkeerdruk)
 2. die past bij het historisch en natuurlijk aangezicht van Rhenen gezien vanaf het water.
 3. past bij de sfeer en het karakter van Rhenen
 4. past bij de eisen die zijn gesteld aan natuur en milieu

Hoe doen we dat?
Bij de ontwikkeling van de passentenhaven hebben we te maken met vele belangen: van bewoners, ondernemers en gemeente.

De STUR wil graag constructief, open en positief meedenken met de plannen Daarvoor:

 • volgen we de ontwikkelingen op de voet
 • nemen we actief deel aan inspraakavonden en in werkgroepen/ klankbordgroepen

De STUR wil graag ideeën aandragen die de haven nog mooier en beter maken. Daarvoor:

 • gaan we actief op zoek naar ideeën om de plannen beter te maken. Denk aan het bezoeken van havens in Nederland waar we van kunnen leren

De STUR wil waar nodig onafhankelijke kennis inbrengen en advies inwinnen. Daarvoor:

 • zoeken we contact met deskundigen en instanties die meer inzicht kunnen geven in onze vragen of als we ons zorgen maken. Denk aan provincie, afdelingen binnen de gemeente Rhenen, Utrechts Landschap, etc..). Denk aan advies over milieu-eisen, leefbaarheid of op juridisch vlak.

De STUR wil een open verslaglegging met inzicht voor bewoners in de plannen. Daarvoor:

 • publiceren we (of linken we naar) belangrijke (openbare) stukken rondom de ontwikkeling van de haven
 • informeren we bewoners die dat graag willen over de laatste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de STUR
 • vragen we continue naar het maken en vastleggen van de afspraken die worden gemaakt over de ontwikkeling van de haven, toekomstig beheer en financiën

Wie is de Stur?

 Bianca van Dijk

sinds 2001 inwoner van Rhenen. Geniet alle seizoenen van de prachtige uiterwaarden, meestal (hard)lopend of op de fiets.

 Peter van der Molen

Sinds 2018 inwoner van Rhenen. Waardeert de historische plaats Rhenen erg. Vindt dat de loswal en de uiterwaarden op een natuurlijke wijze bij Rhenen horen. Wil graag dat de sfeer behouden blijft of verbeterd wordt!

 Joke Luttik

wil graag transparantie van de gemeente, niet alleen in de plannen voor de passantenhaven, maar ook in toekomstige processen. Tevens staat het thema duurzaamheid hoog in haar agenda.

Anka Konings

vanaf 2006 trotse bewoner van de Rhenense binnenstad. Begaan met Rhenen, met mensen en met de natuur.

 Angelo Welling

Sinds 2008 inwoner van Rhenen. Vindt de uiterwaarden en direkte omgeving prachtig en ziet ze graag nog fraaier, groener en verkeersluwer


© Stichting Uiterwaarden Rhenen
All rights reserved.