Wij werken aan

Wat wil de STUR? We zetten ons graag in voor de volgende dingen.

Wij dromen van een haven die past bij Rhenen. Bij de mooie natuur in dit gebied. Niet te groot en passend bij de stad en de uiterwaarden.

We hebben nu de kans om niet alleen de haven mooier te maken, maar ook het gebied er omheen. Denk aan het gebied vanaf de loswal tot en met de passantenhaven. En aan de toegangsweg (Veerweg) naar de haven. Op deze weg wordt nu bijvoorbeeld veel te hard gereden.

We willen geen boothelling in de haven of in de buurt van de loswal. Wij verwachten dat dit veel speedboten en waterscooters zal aantrekken. Dat zorgt voor parkeeroverlast, voor onveiligheid en drukte op het water en geluidsoverlast voor de buurt.

We maken ons zorgen over het parkeren. Door de komst van de haven verdwijnen er parkeerplekken. Terwijl er ook nu al parkeeroverlast is. Zeker op zonnige dagen. Er wordt geparkeerd op plekken waar het niet mag. In het weiland en langs de weg. Ook zijn er plannen om van de loswal een parkeerplaats te maken voor boottrailers. Op één van de mooiste plekken van Rhenen. Dat vinden we een slecht plan. We willen een oplossing voor het parkeerprobleem buiten het plangebied en meer handhaving.

Wat is de impact van de nieuwe plannen op leefbaarheid, natuur en milieu? Hoeveel lawaai kunnen bewoners verwachten? Hoe voorkomen we schade aan natuur en milieu? De STUR wil graag dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de impact van de plannen.

Zijn de plannen financieel haalbaar? Hebben we dit goed onderzocht? Zodat we zeker weten dat de gemeente later gemeenschapsgeld moet investeren om de haven overeind te houden.

Welke regels gaan er gelden in de haven? En hoe gaan we die handhaven? Zodat bezoekers en bewoners geen overlast ervaren. We voorkomen dat er veel afval op straat en in de haven wordt achtergelaten. Zoals we in de afgelopen periode vaak hebben gezien.

We willen graag dat afspraken worden vastgelegd. Voor nu en voor de toekomst. Zodat we als bewoners weten waar we aan toe zijn. En we kunnen zorgen dat de afspraken worden nageleefd.


© Stichting Uiterwaarden Rhenen
All rights reserved.