Plan aan raadscomissie gepresenteerd

Plan aan raadscomissie gepresenteerd

(foto: Buro SRO)

Dinsdag 30 juni 2020 is het masterplan voor de nieuwe passantenhaven aan de raadscommissie gepresenteerd. Een week later is door de gemeenteraad een besluit genomen om de planvorming verder vorm te geven. De gemeenteraad was unaniem lovend over het “mooie en professioneel opgezette plan”. Dat was een belangrijke reden voor de gemeente om medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking en totstandkoming van het initiatief.


© Stichting Uiterwaarden Rhenen
All rights reserved.